Liderstvo 

Liderstvo

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) je organizirana na osnovu funkcija. Na čelu GIKIL-a se nalazi Uprava koja se sastoji od 6 članova. Središnje figure Uprave su generalni direktor i zamjenik generalnog direktora, a ostala četiri člana su izvršni direktor za proizvodno tehničke poslove (PTP), izvršni direktor za projekte i razvoj, izvršni direktor za SCM i izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove. Uprava izvještava Nadzorni odbor i Skupštinu u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine koji reguliraju organizaciju i strukturu društva s ograničenom odgovornošću.