Sirovi benzol 

Sirovi benzol

GIKIL ima godišnju proizvodnju od 10.000 tona sirovog benzola.

Naš sirovi benzol je odličnog kvaliteta i preferiran od strane svjetski poznatih kupaca. Garantovani kvalitet!

Sirovi benzol se može prevoziti u željezničkim cisternama. 


GIKIL-ov sirovi benzol
Gustina (20°C)0.87 - 0.88
Destilacija do 175° C95.0% vol.
Sadržaj benzola71.8%