Sirovi katran 

Sirovi katran

GIKIL proizvodi  oko 30.000 tona sirovog katrana godišnje.

Nudimo sirovi katran visoke kvalitete. GIKIL-ov sirovi katran je proizvod koji se prodaje kupcima isključivo na inostranom tržištu, što samo po sebi govori o kvalitetu ovog našeg proizvoda.

Sirovi katran se može prevoziti u željezničkim cisternama. 


GIKIL-ov sirovi katran
Sadržaj vodeMax 3,0%
Gustina1,18 g/cm³
Neotopivo u kinolinu0,30%
Neotopivo u toluenu2,50%
Sumpor0,60%
Pepeo0,1 max