Kalcijum amonijum nitrat  KAN

Kalcijum amonijum nitrat (KAN)

GIKIL-ova moderna fabrika za proizvodnju mineralnog dubriva posjeduje automatizirana postrojenja za proizvodnju kalcijum amonijum nitrata sa godišnjim kapacitetom od 90.000 tona.

Ovaj GIKIL-ov proizvod sadrži 27% azota i granulacije je od 2,5 do 5 milimetara. GIKIL-ov KAN se pakuje u vreće od 5kg, 25kg i 600kg ili u rifuzno u odgovarajućim transportnim sredstvima

GIKIL-ov KAN može biti transportovan prekrivenim kamionima ili željeznickim vagonima.