Fabrika energana 

Fabrika energana

Energana ima tri kotla (2x35 tona / h, a 1x70 tona / h) i dvije parne turbine s ukupnim projektovanim kapacitetom po satu 16 MW, od kojih 8 MW  se koristi interno, a ostali dio se prodaje.

Kompanija ima postrojenje za pročišćavanje vode, koje snabdjeva dekarboniziranom i demineraliziranom vodom (dekarbonizirana voda se koristi za gašenje koksa). Odvojene pumpne stanice osiguravaju vodu za piće i za tehnološke svrhe. Fabrika za tretman vode služi za snabdjevanje vodom  grada Lukavca. To predstavlja posebnu liniju poslovanja, na temelju društvenih obaveza.

Interni odjel za održavanje i proizvodnju služi sva postrojenja na terenu..

Process Flow: Dijagram za febriku energana