Etika 

Etika

Cilj vodstva na svim razinama je sprovoditi kulturu u kojoj se prepoznaje, vrednuje i potvrđuje etičko ponašanje od strane svih zaposlenih. GIKIL-ov Kodeks ponašanja služi kao vodič za svakodnevnu poslovnu interakciju i odražava naše standarde pravilnog ponašanja i naše korporativne vrijednosti.

GIKIL često sklapa brojne ugovore sa renomiranim kompanijama koje su uključene u međunarodnu prodaju uglja i koksa, gdje su iznosi finansijskih fondova veliki i stoga većina ugovora ima klauzule o tajnosti podataka. Neki od ugovora čak omogućavaju mogućnost unilateralnog otkazivanja ugovora od strane naših poslovnih partnera, ukoliko dođu do saznanja da su GIKIL-ovi saradnici sumnjivog integriteta.   

Naš Kodeks jasno govori svakom od nas da je način na koji postižemo naše poslovne rezultate isto toliko važan kao i postignuti rezultati. GIKIL-ov Kodeks ponašanja odnosi se na sve zaposlene u kompaniji, uključujući direktore i rukovodioce. 

Najvažnije je da je svaki zaposleni odgovoran za pokazivanje integriteta i vodstva time što se pridržava svih odredbi ovog Kodeksa ponašanja. Potpunim uključivanjem etike i integriteta u naše stalne poslovne odnose i postupke donošenja odluka pokazujemo da se zalažemo za kulturu koja promoviše najviše etičke standarde.