Korporativno upravljanje 

Korporativno upravljanje

Kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Lukavcu, u Bosni i Hercegovini, “Global Ispat Koksna Industrija” d.o.o. Lukavac podliježe bosanskom korporativnom zakonu i međunarodnim konvencijama. Kao posljedica toga, Društvo ima tri sloja upravljanja i strukturu nadzora koja se sastoji od Upravnog, Nadzornog odbora i Skupštine.

Održivo korporativno upravljanje je osnova za naše donošenje odluka i procese praćenja unutar Društva gdje su fokusi na dugoročni uspjeh, transparentno informisanje i  ispunjavanje ciljeva Društva u interesu svih naših tijela.

Cilj svih nas u “Global Ispat Koksnoj Industriji” d.o.o. Lukavac je da poštujemo i njegujemo interese naših udjeličara, kupaca, dobavljača, uposlenika kao i drugih sudionika.