KORISNE INFORMACIJE - Covid 19  Ovo su brojevi telefona za pomoć građanima u TK koji sumnjaju na zarazu koronavirusom

3/18/2020 1:07:00 PM

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije u nastavku objavljujemo brojeve telefona osoba koje su zadužene za rad s pacijentima u zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu, a koje izražavaju sumnju na zarazu koronavirusom (COVID-19).


U Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 24 sata je dostupan broj telefona 062/828–398 na koji se javlja direktorica dr. Maida Mulić. Građani se za pomoć mogu javiti i u Univerzitetski klinički centar u Tuzli i to na brojeve telefona koje koriste dr. Šekib Umihanić 061/278–626, dr. Sead Ahmetagić 061/799–937 i dr. Amer Čustović 062/344–296.

U Domu zdravlja "Mustafa Šehović" u Tuzli za pacijente su zaduženi Rašid Milkunić na kontakt telefon 035/368–428 u vremenskom periodu od 7 do 15 sati i Eldin Hasanbašić 035/286–153 24 sata dnevno.

U Domu zdravlja Lukavac građani mogu kontaktirati dr. Nedima Kurtića na 061/728–103 i dr. Elmedinu Memić na 061/961–321, a u Domu zdravlja Srebrenik dr. Šefika Mudrova na 061/733–822 ili 035/369–280 i Almira Zukića na 062/431–275 ili 035/369–280.

U Općoj bolnici "Dr. Mustafa Beganović" u Gračanici na raspolaganju su dr. Šemsudin Okanović na 061/661–873 i dr. Dijana Avdić na 062/664–704, dok su u Domu zdravlja dr. Murisa Ustavdić-Šadić na 061/716–964 i dr. Mubin Mujić na 061/562–003.

U Centru za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje "Ilidža" u Gradačcu za građane su zaduženi dr. Safet Kurjaković na 061/731–647 i dr. Umihana Sahačić na 061/500–437, a u Domu zdravlja dr. Vahid Keserović na 061/220–785 i dr. Fatima Ibranović-Hadžimehanović na 062/806–041.

Građani s područja Banovića u tamošnjem Domu zdravlja mogu kontaktirati dr. Muneveru Bećarević na 061/282 – 873 i Dževada Hasanbegovića na 062/465–999, a u Domu zdravlja Živinice dr. Avdurahmana Kunića na 061/830–056 i Aidu Fehrić na 062/326–007.

Za osobe koje se liječe u Domu zdravlja Teočak zaduženi su dr. Hajrudin Haračić na 062/333–124 i Fatima Čolić na 061/318–630, a u Domu zdravlja Doboj Istok dr. Nermin Suljkanović na 061/724–812 i dr. Mubidin Mujić na 061/562–003.

Kontakt osobe su određene i u Domu zdravlja Kladanj i to dr. Fahrudin Čamdžić na 061/193–364 i Lutvo Hadžikić na 061/248–511 te Domu zdravlja Čelić dr. Zekrija Avdić na 061/169–008 i dr. Danica Arnautović na 061/662–984.

Kada je riječ o Domu zdravlja Kalesija, građanima su za pomoć na raspolaganju Muhamed Osmanović na 061/730–590 i Suzana Gogić-Zukić na 061/640–006, a u Domu zdravlja Sapna Mirzet Džuzdanović na 061/406–326 i Suzana Gogić-Zukić na 061/640–006.