O kompaniji

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac (GIKIL) poznata je po visoko kvalitetnim proizvodima, liderstvu i kulturi korporativno-društvene odgovornosti, kao i dugotrajnim odnosima s klijentima, uvijek s ciljem da služi potrebama kupaca na najisplativiji način.

Kompanija ima blizu hiljadu zaposlenih, a cijeli kompleks sa svojih pet operativnih jedinica (fabrike Koksara, AMK, Azotara, Energana i Remont) pokriva površinu od oko milion metara kvadratnih.

Sjedište GIKIL-a se nalazi u Lukavcu. Kompanija ima odlične cestovne veze budući da se nalazi pored magistralnog puta Doboj – Tuzla. Kompanija je povezana sa željeznicom zapadno kroz Doboj do Sarajeva pa sve do jadranske luke Ploče. 

Također, postoji veza od Doboja do Bosanskog Broda i Slavonskog Broda, a odatle do Vinkovaca, što je povezano sa željezničkom linijom Beograd – Zagreb. Željezničkim saobraćajem GIKIL je povezan istočno sa Srbijom i Crnom Gorom kroz Tuzlu i Zvornik, i sjeverno do Hrvatske kroz Orašje, Šamac, Brčko, Bosanski Brod i dalje do željeznice Beograd – Zagreb. GIKIL ima mogućnost i riječnog transporta proizvoda i to preko riječne luke Vukovar na rijeci Dunav i luke Brčko na rijeci Savi.

GIKIL je posvećen da bude kompanija svjetske klase s kontinuiranim poboljšanjima, firma koja razumije svoju poziciju na tržištu i u društvu i svjesna je svoje odgovornosti za oboje.

Šta proizvodimo

Proizvodnja koksa u Lukavcu ima historiju od preko 60 godina, zbog čega i GIKIL ponosno nosi titulu vodećeg proizvođača metalurškog koksa u regiji. Univerzal i premium dva su široko poznata GIKIL-ova brenda metalurškog koksa, a naša ponuda uključuje još i orah koks i koksnu prašinu. Osim proizvodnje visoko kvalitetnog koksa i nus proizvoda koksa kao što su sirovi benzol, sirovi katran i amonijum sulfat, kompanija također opskrbljuje evropsko tržište i sa anhidridom maleinske kiseline, a sve do oktobra 2021.godine fabrika je proizvodila i mineralna đubriva.

U kompaniji aktivno radi i fabrika Energana, koja osim internog snabdijevanja električnom energijom vrši isporuke i prema državnoj mreži, te proizvodi i distribuira dekarboniziranu i demineraliziranu vodu za potrebe GIKIL-a i građana opštine Lukavac. 

Fabrika Remont je specijalizirana organizacija za proizvodnju, montažu i održavanje procesne opreme i objekata u GIKIL-u i specijalizirane usluge za treća lica izvan GIKIL-a, za različita polja djelatnosti.

GIKIL takođe posjeduje i vlastitu visoko razvijenu željezničku infrastrukturu unutar sopstvene mikrolokacije.

Stvaranje vrijednosti u GIKIL-u je prioritet, s ciljem izgradnje dugoročnog uspjeha i povjerenja kako za povjerioce, kupce i zaposlene, tako i za zajednicu u kojoj posluje.