Azotara je izgrađena 1962. godine za proizvodnju kalcij amonij nitrata (KAN) sa udjelom od 27% azota (N). Godišnji kapacitet je 90.000 tona. Postrojenje se sastoji od dvije glavne cjeline, postrojenje za proizvodnju azotne kiseline i KAN postrojenje. Gotov proizvod (KAN) se šalje u silose na hlađenje. Iz silosa, KAN se prenosi na pakiranje ili direktno za otpremu u rinfuzi.

Azotna kiselina se proizvodi katalitičkom oksidacijom isparenja amonijaka na temperaturi od oko 830°C u posebno dizajniranom reaktoru. Proizvedeni azotni gasovi se hlade, a zatim ispiraju demineralizovanom vodom i slabom azotnom kiselinom. GIKIL-ova fabrika azotna kiseline proizvodi kiselinu koncentracije 53%.

Proizvedena azotna kiselina se koristi za proizvodnju amonijev nitrata u reakciji sa amonijakom u reaktoru. Proizvedeni amonij nitrat je koncentrisan na 95%, miješa se sa filerom, reciklira i suši u granulatoru. Proizvedene granule su sortirane na osnovu veličine. Dobra frakcija se šalje na silos i pakuje za otpremu.