Sektor sigurnosti i zdravlja utvrđuje sljedeću politiku kvaliteta:

  • obezbjeđenje boljih uslova radne sredine
  • smanjenja broja povrijeđenih radnika
  • poboljšanje zdravlja zaposlenih radnika
  • eliminisanje eventualnih uzroka požara kao i njihovo efikasno gašenje
  • briga o zdravlju radnika i efikasno pružanje prve pomoći i zbrinjavanju povrijeđenih i bolesnih radnika GIKIL-a
  • pružanje svih vrsta pomoći iz oblasti ZNR, ZOP
  • ispravnost svih sredstava za rad u GIKIL-u (oruđa i uređaji, posude pod pritiskom i dr.)
  • ispravnost specijalne opreme (izolacionih aparata, vatrogasnih kola i pumpi, sanitetskog vozila i dr.)
  • pružanje sigurnih i zdravih radnih mjesta, sigurne opreme i sigurnih radnih procedura zasnovanih na rezultatima redovno analiziranih procjena rizika.