U skladu sa osnovnim fazama tehnološkog procesa, Energana je organizirana kao integrirana proizvodna cjelina koja obavlja sljedeće aktivnosti:

– proizvodnja i distribucija tehnološke pare

– proizvodnja i distribucija električne energije

– proizvodnja i distribucija dekarbonizirane, demineralizirane i sanitarne vode za potrebe GIKIL-a i građana grada Lukavca.