GIKIL proizvodi oko 30.000 tona sirovog katrana godišnje. Nudimo sirovi katran visoke kvalitete kao proizvod koji se prodaje kupcima isključivo na inostranom tržištu, što samo po sebi govori o kvalitetu ovog našeg proizvoda. Sirovi katran se može prevoziti u željezničkim cisternama. 

 

Sirovi katran - specifikacije
Parametar Garantovano
Sadržaj vode max. 5,0%
Gustoća 1,18 g/cm³
Netopljivo u kinolinu 0,30%
Netopljivo u tuluenu 2,50%
Sadržaj sumpora 0,50%
Sadržaj pepela 0,10%