Fabrika za proizvodnju mineralnog đubriva posjeduje automatizirana postrojenja za proizvodnju kalcijum amonijum nitrata sa godišnjim kapacitetom od 90.000 tona. 

Jedan od najpoznatijih GIKIL-ovih proizvoda KAN sadrži 27% azota i granulacije od 2,5 do 5 milimetara. KAN se pakuje u vreće od 5kg, 25kg i 600 kg (big bag) ili rifuzno i prevozi odgovarajućim transportnim sredstvima.

Kalcijum amonijum nitrat (KAN) - specifikacije
ParametarGarantovano
Sadržaj ukupnog azota27,00%
Sadržaj vlage (100°C)Max. 1%
Granulometrijska analiza 
0,5-5 mmmin. 92%