GIKIL je vodeći proizvođač metalurškog koksa u regionu, poznat po proizvodima vrhunskog kvaliteta i dugoročnim vezama sa kupcima. Naša ponuda koksa sastoji se od metalurškog, orah i sitnog koksa, te koksa modificiranog tako da odgovara zahtjevima kupaca.

Koks se može prevoziti u željezničkim vagonima i sredstvima cestovnog prometa.

Koks proizveden u GIKIL-u je dostupan u sljedećim granulacijama:

Metalurški koks 25-80 mm
Metalurški koks 10-25 mm
Metalurški koks 0-10 mm
ParametarGarantovano
Pepeo (suha baza)max. 10,5%
Volatili (suha baza)max. 1%
Sumpor (suha baza)max. 0,75%
Fosfor (suha baza)max. 0,030%
Mikum 40min. 80%
Mikum 10max. 8%
Vlagamax. 6%
CSRmin. 60%
CRImax. 30%
Granulacija: 
25-80 mmmin. 86%
Ispod 25 mmmax. 6%
Iznad 80 mmmax. 8%
ParametarGarantovano
Pepeo (suha baza)max. 15,0%
Volatili (suha baza)max. 2%
Sumpor (suha baza)max. 0,80%
Vlagamax. 13%
Kalorijska vrijednostmin. 6.000 kcal/kg
Granulacija: 
Ispod 10 mmmax. 10%
Iznad 25 mmmax. 10%
ParametarGarantovano
Pepeo (suha baza)max. 15,0%
Volatili (suha baza)max. 2%
Sumpor (suha baza)max. 0,80%
Vlagamax. 16%
Kalorijska vrijednostmin. 6.000 kcal/kg
Granulacija: 
Ispod 1 mmmax. 27%
Iznad 15 mmmax. 15%