Težimo da uvijek i u potpunosti ispunimo zahtjeve, potrebe i očekivanja svih zainteresovanih strana, kao i ispunjenje primjenljivih zahtjeva uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja, u cilju dostizanja poslovne izuzetnosti i izvrsnosti. Mi, najviše rukovodstvo Global Ispat Koksne Idustrije d.o.o. Lukavac:

  • stalno poboljšavamo kvalitet proizvoda i učinkovito koristimo resurse
  • prilagođavamo se zahtjevima tržišta, pratimo zadovoljstvo i očekivanja kupaca
  • održavamo kontinuiranu poslovnu saradnju sa dobavljačima
  • održavamo socijalnu sigurnost i zadovoljstvo radnika
  • radimo na očuvanju okoliša kroz prevenciju i smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš
  • održavamo sistemski pristup upravljanju kvalitetom i stalno poboljšavamo učinkovitosti sistema upravljanja kvalitetom
  • ulažemo u ljudske resurse kroz obuku i stalno unapređenje znanja zaposlenih

Politika kvaliteta GIKIL d.o.o. Lukavac predstavlja okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta i u skladu je sa kontekstom organizacije. Najviše rukovodstvo će periodično preispitivati efikasnost sistema upravljanja kvalitetom i svoje ciljeve u svrhu osiguranja njihove efektivnosti i kontinuirane primjenjivosti. U cilju ispunjenja utvrđene politike kvaliteta, promovisaćemo pozitivan odnos i odgovoran stav prema procesu rada kod svih zaposlenih u GIKIL d.o.o. Lukavac. Najviše rukovodstvo GIKIL d.o.o. Lukavac se obavezuje da će obezbijediti resurse potrebne za ostvarenje politike i ciljeva kvaliteta.

Lukavac, 16.11.2022. godine