Uprava GIKIL-a

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac je Društvo koje ima tri nivoa upravljanja i strukturu nadzora koja se sastoji od Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine.

Održivo korporativno upravljanje je osnova za naše donošenje odluka i procese praćenja unutar Društva gdje su fokusi na dugoročni uspjeh, transparentno informisanje i ispunjavanje ciljeva Društva u interesu svih naših tijela.

Kompaniju vodi Uprava koja se sastoji od četiri člana. Na čelu Uprave je generalni direktor, a ostala tri člana su izvršni direktor za proizvodno-tehničke poslove (PTP), izvršni direktor za komercijalne poslove i marketing i izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove.

Uprava izvještava Nadzorni odbor i Skupštinu u skladu sa internim aktima i zakonskim propisima Bosne i Hercegovine koji reguliraju organizaciju i strukturu društva s ograničenom odgovornošću.


Ime i prezime Funkcija E-mail adresa
Dževad Kasumović Generalni direktor [email protected]
Almin Suljić

Izvršni direktor za

proizvodno-tehničke poslove

[email protected]
Jasmin Ovčina

Izvršni direktor za

komercijalne poslove i marketing

[email protected]
Osman Abadžić

Izvršni direktor za

ekonomsko-finansijske poslove

[email protected]