Uprava GIKIL-a

Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac je Društvo koje ima tri nivoa upravljanja i strukturu nadzora koja se sastoji od Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine. Održivo korporativno upravljanje je osnova za naše donošenje odluka i procese praćenja unutar Društva gdje su fokusi na dugoročni uspjeh, transparentno informisanje i ispunjavanje ciljeva Društva u interesu svih naših tijela. Kompaniju vodi Uprava koja se sastoji od četiri člana. Na čelu Uprave je generalni direktor, a ostala tri člana su izvršni direktor za proizvodno-tehničke poslove (PTP), izvršni direktor za komercijalne poslove i marketing i izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove. Uprava izvještava Nadzorni odbor i Skupštinu u skladu sa internim aktima i zakonskim propisima Bosne i Hercegovine koji reguliraju organizaciju i strukturu društva s ograničenom odgovornošću.
Ime i prezime Funkcija E-mail adresa
Almin Suljić Generalni direktor [email protected]
Amer Salihović Izvršni direktor za proizvodno-tehničke poslove [email protected]
Jasmin Ovčina Izvršni direktor za komercijalne poslove i marketing [email protected]
Osman Abadžić Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove [email protected]