GIKIL ima godišnju proizvodnju od 10.000 tona sirovog benzola. Naš sirovi benzol je odličnog kvaliteta i preferiran od strane svjetski poznatih kupaca. Sirovi benzol se može prevoziti u željezničkim cisternama. 

Sirovi benzol - specifikacije
ParametarGarantovano
Gustina (20°C)max. 0,89%
Destilacija na 175°Cmin. 95%
Sadržaj benzolamin. 66%