Energana ima tri kotla (2 x 35 tona/h, a 1 x 70 tona/h) i dvije parne turbine s ukupnim projektovanim kapacitetom po satu 16 MW, od kojih 8 MW se koristi interno, dok je ostali dio namijenjen za prodaju.

 

Kompanija ima postrojenje za pročišćavanje vode, koje snabdijeva dekarboniziranom i demineraliziranom vodom. Dekarbonizirana voda se koristi za gašenje koksa. Odvojene pumpne stanice osiguravaju vodu za sanitarne potrebe i za tehnološke svrhe.

Fabrika za tretman vode služi za snabdijevanje vodom grada Lukavca.