Koks

GIKIL je vodeći proizvođač metalurškog koksa u regionu, poznat po proizvodima vrhunskog kvaliteta i dugoročnim vezama sa kupcima. Naša ponuda koksa ...

Pročitaj više

Sirovi benzol

GIKIL ima godišnju proizvodnju od 10.000 tona sirovog benzola. Naš sirovi benzol je odličnog kvaliteta i preferiran od strane svjetski poznatih kupaca. Sirovi ...

Pročitaj više

Sirovi katran

GIKIL proizvodi oko 30.000 tona sirovog katrana godišnje. Nudimo sirovi katran visoke kvalitete kao proizvod koji se prodaje kupcima isključivo na inostranom ...

Pročitaj više

Amonijum sulfat

GIKIL proizvodi oko 6.000 tona amonijum sulfata godišnje.  Amonijum sulfat se koristi u pročišćavanju biohemijskih proizvoda, te kao đubrivo.  Amonijum sulfat se može ...

Pročitaj više

Anhidrid maleinske kiseline

Godišnji kapacitet fabrike je 10.000 tona maleinske kiseline prvoklasne kvalitete koja se može porediti s najboljima u svijetu. Proizvodi se za klijente u ...

Pročitaj više

Kalcijum amonijum nitrat

Fabrika za proizvodnju mineralnog đubriva posjeduje automatizirana postrojenja za proizvodnju kalcijum amonijum nitrata sa godišnjim kapacitetom od 90.000 tona.  Jedan od ...

Pročitaj više

Električna energija

U skladu sa osnovnim fazama tehnološkog procesa, Energana je organizirana kao integrirana proizvodna cjelina koja obavlja sljedeće aktivnosti: – proizvodnja i ...

Pročitaj više

Voda

Filter stanica Modrac je izgrađena 1969. godine na osnovu Ansaldo-Italy licence.  Glavni cilj postrojenja je proizvodnja: dekarbonizirane vode za tehnološke potrebe ...

Pročitaj više