Kompletna fabrika pokriva ukupnu površinu od 102,7 hektara. Kapaciteti različitih objekata u pogonu su dobro izbalansirani, tako da ne postoje značajne prepreke u procesnom toku iz koksne baterije prema postrojenjima nus proizvoda.

Fabrika koksara

GIKIL-ova fabrika koksara koristi tehnologiju „obnovljivih nus proizvoda“. Proizvodni proces počinje definiranjem koje vrste koksujućih ugljeva su pogodne da bi proizvele specificirani kvalitet koksa kojeg zahtijeva kupac.

Fabrika anhidrida maleinske kiseline

Fabrika anhidrida maleinske kiseline (AMK), izvorno dizajnirana 1979. godine, koristila je benzen kao bazu za proizvodnju anhidrida maleinske kiseline, a od 2006. godine je prerađena za korištenje n-butana kao baze.

Energana ima tri kotla (2×35 tona / h, a 1×70 tona / h) i dvije parne turbine s ukupnim projektovanim kapacitetom po satu 16 MW, od kojih 8 MW  se koristi interno, a ostali dio se prodaje.

Fabrika remont

Fabrika Remont je specijalizirana organizacija za proizvodnju, montažu i održavanje procesne opreme i objekata u GIKIL-u i specijalizirane usluge za treća lica izvan GIKIL-a za različita polja djelatnosti – sve pravovremeno i uz minimalne cijene.

FABRIKA AZOTARA

Azotara je izgrađena 1962. godine za proizvodnju kalcij amonij nitrata (KAN) sa udjelom od 27% azota (N). Godišnji kapacitet je 90.000 tona. Postrojenje se sastoji od dvije glavne cjeline, postrojenje za proizvodnju azotne kiseline i KAN postrojenje. 

FILTER STANICA

Filter stanica Modrac je izgrađena 1969. godine na osnovu Ansaldo-Italy licence. Glavni cilj postrojenja je proizvodnja dekarbonizirane vode za tehnološke potrebe fabrike (korištenjem krečnjačkog mlijeka kao omekšivača i aluminijum sulfata kao flokulanata) i sanitarne vode.