JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca uz mogućnost produženja.

Konkurs se raspisuje za slijedeća zanimanja:

 1. Vatrogasac (1 izvršilac)
 2. Zavarivač II (1 izvršilac)
 3. Rukovalac tornja za ugalj (1 izvršilac)
 4. Vatrostalni zidar (1 izvršilac)
 5. Bravar II (2 izvršioca)

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove:

Vatrogasac

 • KV stepen stručne spreme, tehničkog smjera
 • Najmanje 1 (jedan) mjesec radnog iskustva
 • Položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca
 • Organizacione sposobnosti i komunikativnost
 • Spremnost na timski rad

Zavarivač II

 • KV stepen stručne spreme, mašinski smjer
 • Najmanje 1 (jedan) mjesec radnog iskustva
 • Organizacione sposobnosti i komunikativnost
 • Spremnost na timski rad

Rukovalac tornja za ugalj

 • KV stepen stručne spreme, hemijski/mašinski smjer
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva
 • Organizacione sposobnosti i komunikativnost
 • Spremnost na timski rad

Vatrostalni zidar

 • KV stepen stručne spreme, građevinskog smjera
 • Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva
 • Organizacione sposobnosti i komunikativnost
 • Spremnost na timski rad

Bravar II

 • KV stepen stručne spreme, mašinski smjer
 • Najmanje 1 (jedan) mjesec radnog iskustva
 • Organizacione sposobnosti i komunikativnost
 • Spremnost na timski rad

Nudimo Vam:

 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Priliku za usavršavanje i napredovanje
 • Pozitivnu radnu atmosferu
 • Izazovno i zanimljivo radno okruženje

Prijave uz biografiju o radnom angažmanu (CV),  potrebno je dostaviti u roku od 7 dana od dana objave javnog konkursa, a najkasnije do 12.10.2023. godine.

Prijaviti se možete lično u sjedište Društva, e-mailom na adresu: [email protected] ili putem pošte na adresu:

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac
ul. Željeznička br. 1
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina