Predstavnici EUFOR-a posjetili GIKIL: Istaknut značaj kompanije

Predstavnici EUFOR-a boravili su danas u još jednoj važnoj posjeti GIKIL-u. U otvorenom i iscrpnom razgovoru sa generalnim direktorom naše kompanije prezentovano je trenutno stanje i okolnosti u kojima GIKIL posluje, sa svim novonastalim promjenama, ali i naporima u radu i orjentaciji upravljanja.

Posebno je istaknut ekonomski i društveni značaj kompanije za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, ali i kretanja ka Evropskoj uniji i perspektivama koje diktiraju globalna tržišna pravila.

Pažnja je posvećena i aspektu sigurnosti, te zaštiti okoliša kao primjetnim prioritetima rada, uključujući i investicijske strategije, budućnost kompanije te sveprisutniju problematiku radne snage.