Nove vizije rada: Potpisan sporazum sa Mašinskim fakultetom Tuzla

Veliko zadovoljstvo nam je bilo danas ugostiti novo rukovodstvo Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Svježa energija i vizija rada i djelovanja s obje strane kulminirale su potpisivanjem četverogodišnjeg sporazuma o saradnji između fakulteta i GIKIL-a.

Pored poboljšanja performansi, kvaliteta i kompetitivnosti iz oblasti svojih djelovanja kao glavnih ciljeva, sporazum će poslužiti kao dobar temelj za razne vidove drugih saradnji koje trebaju pomoći i akademskoj zajednici i privredi u prevazilaženju krupnih problema sa kojima se suočavaju, kako na polju trenutnih uslova rada tako i na polju industrijske tranzicije i savremenih potreba tržišta.

Zahvaljujemo se dekanu Mašinskog fakulteta prof.dr. Alanu Topčiću i prodekanu za naučno-istraživački rad prof.dr. Izudinu Deliću na kvalitetnom sastanku, podršci i prepoznavanju snage i potrebe zajedničkog nastupanja i djelovanja.