FOTO/Zaštita okoliša: U rad pušteno savremeno postrojenje za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda

U Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac (GIKIL) u rad je pušteno novo postrojenje za biološko prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda iz fabrike Koksara. Prema riječima generalnog direktora Almina Suljića, riječ je o jednom od najznačajnih projekata realizovanih u kompaniji posljednjih godina i jedinstvenom postrojenju na ovom području.

„Na projektu se aktivno radilo posljednje dvije godine i njegova ukupna investicija iznosi oko dva miliona konvertibilnih maraka. Ovime je potpuno optimizovano postrojenje za fizičko-hemijski i biološki tretman otpadnih voda, a to znači da smo nadogradili i unaprijedili postojeće postrojenje, na staroj biologiji, izgradili novi objekat, time i novo postrojenje za tretman otpadnih voda. Cilj je bio da se obezbijede granične vrijednosti propisane Federalnom uredbom i što je najvažnije sve granične vrijednosti su i postignute“, kazao je Suljić.

Uz odgovarajuće parametre ulazne vode postignute su granične vrijednosti emisije otpadnih voda koje se ispuštaju u okoliš definisane Uredbom o uslovima  ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sistem javne kanalizacije Federacije BiH, a one su hemijska i biološka potrošnja kisika, ukupan dušik, fosfor, temperatura, pH vrijednost, te fenoli, cijanidi i rodanidi.  

„Na  temelju  ulaznih  parametara,  odrađenih  analiza,  te  traženih  izlaznih parametara prečišćene vode, prihvaćeno je najoptimalnije rješenje, tako da se od tehnološki otpadnih voda, nakon što prođu sav potreban tretman, sada dobija poptuno pročišćena voda i kao takva ona dalje odlazi u vanjske prirodne recipijente“, pojašnjava Jasmin Pandurović, inženjer tehnologije i magistar zaštite okoliša u GIKIL-u.

Novo postrojenje ima i ugrađen spremnik za mulj, kao i dehidrator mulja, tako da je postojeća tehnologija iziskivala potpunu modernizaciju.

„Otpadne vode koje nastaju u procesu koksovanja su veoma toksične za floru i faunu kada bi se ispuštale kao takve i to je poznato svakom od nas. Zbog toga je urađen predtretman tih voda u pogonu amon-sulfata za biološko prečišćavanje. Do sada su se postizali rezultati na postojećem postrojenju koje je rađeno po nekadašnjoj njemačkoj tehnologiji, ali zbog tehnološke zastarjelosti, ali i pojačanih zahtjeva kada je u pitanju kvalitet vode za ispuštanje u recipijent ova tehnologija se morala nadograditi i uraditi dodatna optimizacija. GIKIL je to riješio uvođenjem tercijarnog nivoa biološkog prečiščavanja“, ističe Pandurović.

Projekat za tercijarno prečišćavanje i optimizacija postojećeg, starog postrojenja rađena je od strane renomiranog izvođača, tuzlanske firme Borplastika Eko, članice BP grupacije.  

„Voda prečišćena tercijarnim nivoom daje rezultate koji su bolji čak i od zahtijevanih zakonskih parametara određenih za sliv rijeke Save, što dokazuju i laboratorijske analize rađene od nezavisnih certificiranih ustanova. Ponudili smo, dakle, savremeno rješenje za preradu otpadnih voda do mjere definisane zakonskim odredbama, a nakon svih testnih faza i analiza pokazalo se da imamo odlične rezultate i da s pravom možemo reći da je ovo jedino postrojenje ove vrste u regionu. Ovdje se posao ne završava. U GIKIL-u su izrazili spremnost da i dalje testiramo određene procese i unapređujemo tehnologiju tako da u vanjske, prirodne vodotokove odlazi isključivo i maksimalno prečišćena voda“, istakao je Irdin Imamović, direktor fime “Borplastika EKO” d.o.o. Tuzla.

Dodatna tehnološko-proizvodna i ekološka poboljšanja u GIKIL-u ove godine će biti postignuta i na koksnoj bateriji, gdje se instaliraju dvije nove mašine i sa kojima će se u najvećoj mjeri doprinijeti smanjenju nekontrolisanih emisija u zrak.

Riječ je o mašini za bezdimno punjenje peći ugljem koja je u fazi završnih ispitivanja i čije se puštanje u rad očekuje u narednim mjesecima, te mašini za prihvat koksa s haubom koja će također biti instalirana do kraja godine.