Stručne posjete studenata Mašinskog i Tehnološkog fakulteta UNTZ

S ciljem boljeg usvajanja teorijski stečenih znanja, ove sedmice ugostili smo nove grupe studenata sa Univerziteta u Tuzli.

Riječ je o studentima završne godine Mašinskog fakulteta, odsjek Energetika i termo-fluidni inženjering, te studentima treće godine studijskog programa i usmjerenja Hemijsko inženjerstvo i tehnologija Tehnološkog fakulteta Tuzla.

Izučavajući niz predmeta vezanih za energetska postrojenja, kao i načine upravljanja njihovim radom i uticaja na okoliš, budući inženjeri mašinstva imali su priliku obići radne jedinice i postrojenja fabrika Koksara i Energana. S druge strane, studenti Tehnološkog fakulteta, u okviru nastavnog predmeta Reakcijsko inženjerstvo, imali su potrebu da se detaljnije upoznaju sa industrijskim reaktorom u fabrici AMK, a zatim i sa cjelokupnim proizvodnim procesom u fabrici, od sirovina, preko kontrole i analiza, do gotovog AMK proizvoda.