Stručna i praktična obuka za studente iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara

U organizaciji i pratnji naših inženjera Sektora sigurnosti i zdravlja, za studente Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli upriličena je stručna i praktična obuka iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara.

Prilikom obilaska V koksne baterije i pripadajućih postrojenja studenti su imali priliku da se upoznaju sa tehnološkim procesima kao i svim osnovnim i neophodnim mjerama zaštite iz ovih oblasti.

Ovom prilikom za studente je organizovana i pokazna vježba gašenja požara.

Vjerujemo da će stečena praktična znanja mladim budućim inženjerima poslužiti kao vrijedan temelj i za prve profesionalne korake.