Potpisan Kolektivni ugovor sa Sindikatom

GIKIL danas bilježi još jedan važan i veliki momenat. Uprava je potpisala Kolektivni ugovor sa Sindikatom.

Nakon uspješnih pregovora, te nakon što su obezbijeđeni potrebni uslovi, dokument je zvanično potpisan. Za radnike i kompaniju i ovo predstavlja značajan iskorak i potvrdu da se može raditi dobro i bilježiti uspjeh.