Studenti Tehnološkog fakulteta iz Banja Luke u stručnoj posjeti GIKIL-u

Studenti, profesori i asistenti Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci boravili su u stručnoj posjeti našoj kompaniji. Ovom prilikom obišli su centralnu laboratoriju GIKIL-a, fabriku Koksara i fabriku anhidrida maleinske kiseline, te se upoznali sa njihovim radom, kao i metodama ispitivanja sirovina i proizvoda i procesima kontrole kvaliteta.
Ovo je bila prva posjeta GIKIL-u studenata i nastavnog osoblja iz Banja Luke, s ciljem upoznavanja s našim tehnologijama i proizvodnjom. Izražena je potreba da se u budućnosti saradnja intenzivira, putem stručnih posjeta ali i studentske prakse koja je studentima neophodna, te na taj način teoretska znanja povežu sa praktičnim primjenama.
GIKIL je i ovoga puta pokazao da je, ne samo jedna od najstarijih industrija na bosanskohercegovačkom području i izrazito bogata riznica znanja i mogućnosti kada su u pitanju tehnološki procesi, nego i kompanija koja se modernizuje i koja razumije potrebe društvene zajednice, uključujući i akademsku.