Predstavljen naučno-istraživački projekat Edise Papraćanin

Docentica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Edisa Papraćanin, sa saradnicima, u GIKIL-u je danas prezentovala rezultate istraživanja proizašle iz naučno-istraživačkog projekta pod nazivom “Ispitivanje mogućnosti kristalizacije fumarne kiseline i izdvajanje kristala iz otpadne vode iz procesa pranja industrijske destilacione kolone fabrike AMK”.

Pored rezultata koji predstavljaju vrijedne inpute i parametre čija će se primjena nastavljati ispitivati u praksi, projektom su definisane i preporuke za moguća tehnološka rješenja koja će se također dodatno analizirati i ispitivati.

Ovo je još jedan od naučno-istraživačkih radova koji je proveden na osnovu Sporazuma o saradnji između Tehnološkog fakulteta i GIKIL-a. Intenzivna saradnja će se nastaviti i u narednom periodu, s ciljem pronalaska najboljih tehnološko-proizvodnih rješenja i zaštite okoliša koje su u GIKIL-u primarni cilj.

Prezentaciji projekta prisustvovao je i predsjednik Nadzornog odbora GIKIL-a, izvršni direktor za proizvodnju sa pomoćnicima, direktor AMK fabrike, uposlenice Sektora za okoliš, kao i prodekanica za NIR Tehnološkog fakulteta, te studenti.