U kompaniji je na snazi novi pojedinačni kolektivni ugovor

Uprava i Sindikalna organizacija kompanije danas su potpisali novi pojedinačni kolektivni ugovor. Nakon uspješnih pregovora, te nakon što su obezbijeđeni potrebni uslovi, dokument je i zvanično potpisan. Pored povećanja plata, novi ugovor za radnike i za kompaniju donosi poboljšanje sveopćih uslova rada, te predstavlja garanciju konstruktivnog i socijalnog dijaloga.

Ugovor je potpisan ne period od dvije godine.

Ovo je još jedna potvrda da je dobra saradnja na svim poljima moguća, naročito kada su u pitanju radničke potrebe i radnička prava. Dijalog se nastavlja, pravimo velike planove, ostvarujemo zacrtano.