Siguran rad je pravilan rad: Stručna obuka za radnike AMK fabrike

Uz stručno vodstvo profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr. sci. Midhata Osmića, za radnike fabrike Anhidrida maleinske kiseline (AMK) održana je obuka za rukovanje kompresorskim agregatima i posudama pod pritiskom, odnosno obuka i certificiranje za rad na butanskoj i azotnoj stanici.

Pored toga što je riječ o još jednoj zakonskoj obavezi koju vrijedno ispunjavamo, ovime obezbjeđujemo siguran rad kako za naše radnike tako i po samu okolinu.

Samo siguran rad je ispravan rad.