FOTO/Mislimo ZELENO: Štitimo okoliš, pomažemo zajednicu!

Povodom 5. juna, Svjetskog dana zaštite okoliša akcenat smo stavili na ono na šta može uticati svako od nas, kada govorimo o zašiti životne sredine. S tim ciljem, prikupili smo značajnu novu količinu ambalažnog i drugog otpada čiji prihod se direktno ili indirektno donira lukavačkim osnovnim školama.

„Pored velikih investicionih projekata koji se odvijaju u svakoj od naših fabrika i pogona, brinemo i o onome čiji rezultat vidimo odmah, ali i korisnu dugoročnu društvenu primjenu. Sve ovo govori da je kompanija u velikoj tranziciji i promjenama, da želimo maksimalno pokazati svoju društvenu odgovornost, a sve sa ciljem očuvanja životne sredine“, kazala je Emra Halilović, rukovodilac Sektora za zaštitu okoliša.

Inače, na cjelokupnom kompleksu GIKIL-a, od 2022.godine vrši se aktivno sakupljanje i razdvajanje pet ambalaže, drveta, otpadnog papira i kartona, pomoću kanti i kontejnera predviđenih za ovu namjenu, u saradnji sa lokalnom zajednicom, odnosno lukavačkim školama i udruženjima kojima se sve to i donira. Do sada je prikupljeno i donirano oko 700 kg PET ambalaže, te oko više od 8000 kg papira i kartona.

U krugu kompanije su postavljene i nove simbolične boce za razdvajanje PET otpada, kao najprisutnijeg i najopasnijeg materijala koji guši naš okoliš, sve kako bismo dodatno podigli svijest svojih zaposlenika o ovoj potrebi i obavezi.

„Ne možemo uticati na proizvodnju ovog materijala, ali možemo uticati na upotrebu i način na koji se zbrinjava“, poručuje Halilović.