Investiciona ulaganja na fabrici AMK: Veća kontrola uticaja na okoliš

Nakon postavljanja novog reaktora na Fabrici anhidrida maleinske kiseline (AMK), nastavljena su kapitalna ulaganja s ciljem povećanja proizvodnog kapaciteta fabrike.

Riječ je o vrijednoj investiciji koja obuhvata pripremne radnje puštanja novog reaktora u rad planirano za 2024. godinu. Izvršena je zamjena gasnog i konačnog hladnjaka, zamjena pregrijača kotlovske vode, grejnog registra destilatora, kao i rezervoara čistog proizvoda.

Pored primarne svrhe koja se odnosi na povećanje kapaciteta proizvodnje, ovime će biti omogućeno adekvatno vođenje procesa, ali i povećanje kontrole uticaja na okoliš. Zamjena rezervoara čistog proizvoda izvršena je u cilju smanjenja zagađivanja tla, zbog poroznosti i dotrajalosti starog aluminijumskog rezervoara. Novi rezervoar je sačinjen od nehrđajućeg čelika, i povećanog je kapaciteta u odnosu na stari.