Na AMK fabriku stigao novi pastilator

U sklopu investicionog projekta proširenja kapaciteta proizvodnje na fabriku anhidrida maleinske kiseline (AMK) stigao je i novi pastilator.

Riječ je o mašini za proizvodnju pastilisanog AMK koji se izvozi u brojne zemlje Evropske unije i šire.

Uz dosadašnja tri pastilatora, ovom investicijom će se znatno povećati kapacitet proizvodnje na fabrici, ali i smanjiti emisija štetnih gasova u okoliš što je također jedan od osnovnih ciljeva projekta.