Studenti Mašinstva okončali industrijsku praksu u GIKIL-u: Kvalitet studija uskladiti sa potrebama industrije

Safet Horozić je student četvrte godine Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Posljednjih sedmica, zajedno s drugim kolegama, u Global Ispat Koksnoj Industriji d.o.o. Lukavac obavljao je industrijsku praksu. Pored stečenog znanja, Safet kaže da će iz GIKIL-a sa sobom ponijeti bogato iskustvo koje će mu pomoći da studij završi uspješno, ali i da se opredijeli za budući rad.

„S obzirom da studiram na odsjeku za proizvodno mašinstvo, praksa mi je bila od velike koristi jer je ovo prvi put da sam se susreo sa konkretnim radom u industriji i praktičnom nastavom. Do sada smo imali samo jednodnevne obilaske firmi. Imali smo kvalitetne mentore i ljude oko njih koji su nam uvijek bili spremni pokazati, objasniti i odgovoriti na pitanja, tako da sam jako zadovoljan naučenim“, kazao je Horozić.

Slična iskustva prenosi i Adnan Smajlović, također student završne godine proizvodnog mašinstva, te poručuje da je firma poput GIKIL-a ne samo neiscrpna riznica znanja za njihovo usmjerenje, nego i mjesto gdje bi svaki mladi inžinjer rado započeo svoju karijeru.

„Ono što najviše znači jeste da smo dobili bližu sliku realnog sektora za razliku od onoga što smo učili na fakultetu, odnosno onog što piše u knjizi i onog što se može vidjeti ovdje, u stvarnosti i u praksi. Bila bi mi čast, po završetku studija, raditi u jednom ovakvom kompleksu koji vuče i historiju i tradiciju, i ima veliki broj zaposlenih ljudi“, istakao je Smajlović.

Mentori, s druge strane, ističu da su veoma zadovoljni studentima i njihovoj posvećenosti da uče.

„Studenti su bili jako zainteresovani, imali su dosta pitanja, a mi smo se trudili da im na realan i najbolji mogući način približimo šta mi to radimo i kako provodimo svoje inženjersko radno vrijeme, sve kako bi se u njima probudio interes da sutra budu najbolji u svom poslu“, kazao je Nurdin Ribić, diplomirani inižinjer mašinstva i rukovodilac održavanja na fabrici Koksara.

Važnost prakse za budućeg inžinjera ističe i Admir Bektić, rukovodilac službe u fabrici Remont, navodeći da teoretska nastava jeste temelj, ali da je iskustvo ono što čini stručnjaka.

„Praksa je jako važna za studenta jednog ovakvog usmjerenja jer treba da mu približi sve ono što ga čeka u budućem radu, ako se odluči da radi u jednoj ovakvoj firmi. Pored teorijskog i nastavnog dijela, vjerujem da su svi studenti, koji završavaju studije i koji su evo na samim izlaznim vratima studija, stekli jasnu sliku ozbiljnosti profesije, ali i problema i prednosti koje ona sa sobom nosi“, poručuje Bektić.

Ukupno 10 studenata Mašinskog fakulteta obavilo je industrijsku praksu u GIKIL-u. Saradnja je nastala kao rezultat sporazuma potpisanog u aprilu.

„Veoma je važno da je Uprava naše firme prepoznala vrijednost jednog ovakvog zadatka, za nas i za studente. S druge strane, veoma je bitno i da je Univerzitet prepoznao potrebu da se, prije nego što dođe do konkretnog zaposlenja, desi određena konekcija i razumijevanje između školstva i realnog sektora. U tom kontekstu veoma je značajno da studenti na vrijeme spoznaju, da uz dosta elemenata koji se uče na fakultetu postoji i niz standardnih i operativnih procedura tih elemenata koji se mogu vidjeti samo u industriji“, kazao je Amer Salihović, pomoćnik izvršnog direktora za proizvodno-tehničke poslove.

S obzirom da se radi o deficitarnom kadru, Salihović dodaje da je zbog toga veoma važno da se firme poput GIKIL-a razvijaju u ovom smjeru, čime se proizvodi kvalitetan kadar, usklađen sa potrebama industrije.

Dokaz tome je i Lejla Mehmedović, mašinski inžinjer pripravnik u GIKIL-u, koja kaže da su studenti na ispravnom putu sticanja i prvog radnog iskustva i radnih navika koje će im za budućnost dosta polsužiti.

„Do jučer sam i ja bila u studentskim klupama, kao i kolege koji su sada na praksi, te znam koliko znači ponijeti kvalitetno znanje u radnu sredinu koja ti omogućava da napreduješ. Takav je GIKIL i iz tog razloga stojimo potpuno na raspolaganju našim studentima i kolegama, jer će na taj način sa sobom ponijeti lijepo prvo radno iskustvo, korisne navike, te što je najvažnije, zavoljeti svoje zanimanje koje se u ovoj firmi zaista cijeni“, kazala je Mehmedović.

Cijeneći Mašinski fakultet i Univerzitet u Tuzli kao instituciju koja je odlučna da stalno unapređuje nastavni plan i program, naročito inženjerske struke, Uprava GIKIL-a ima namjeru da postojeću saradnju podigne i na viši nivo.

„U narednom periodu Uprava će razmotriti mogućnost stipendiranja studenata i njihovog zapošljavanja po okončanju studija. O svemu tome, kao i o drugim vidovima saradnje, za obostranu korist, sa dekanom fakulteta smo već razgovarali, a sve u cilju spajanja teorije i prakse, odnosno znanja i primjene“, poručio je Dževad Kasumović, generalni direktor GIKIL-a.