Studenti Primijenjene hemije u stručnoj posjeti laboratoriji i fabrici AMK

Razvijamo aktivnu saradnju sa još jednim fakultetom. S tom željom i ciljem, jučer smo ugostili profesore i studente IV godine Primijenjene hemije sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Studenti su imali priliku upoznati se sa procesima kontrole kvaliteta sirovina i proizvoda, te i sami uraditi nekoliko praktičnih analiza u centralnoj laboratoriji GIKIL-a, kao i sa tehnološkim procesima u fabrici anhidrida maleinske kiseline.   

Vjerujemo da je posjeta poslužila nadogradnji teoretskih znanja stečenih u okviru redovnih nastavnih aktivnosti, te da smo ovime otvorili novi prostor i mogućnosti za daljnje saradnje.

Posebno zadovoljstvo je bilo vidjeti susret profesora i njihovih bivših studenata, a sada uspješnih zaposlenika GIKIL-a.  Radujemo se novoj posjeti.