U saradnji sa Crvenim krstom Lukavac održana pokazna vježba “Sigurnost GIKIL 2023”

Radnu sedmicu na izmaku proveli smo u znaku aktivnosti na isticanju značaja sigurnosti, zaštite i zdravlja naših uposlenika.  

S tim ciljem, povodom 28.aprila, Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, održana je simulacijsko-pokazna vježba u organizaciji Sektora sigurnosti i zdravlja GIKIL-a i Crvenog krsta/križa grada Lukavac, pod nazivom “Sigurnost GIKIL 2023”.

Spremnost na brzi odgovor, ali i pravovremenu i koordiniranu saradnju pokazale su sve naše službe koje operiraju unutar Sektora sigurnosti i zdravlja, naročito vatrogasna jedinica, četa za spašavanje, ambulanta GIKIL-a, te služba obezbjeđenja, kao i jedinice Crvenog krsta Lukavca sa svim svojim volonterima i uposlenicima u vidu tima prve pomoći, ekipe logistike, ekipe psihosocijalne pomoći, te službe traženja. Podršku vježbi pružila je i Policijska uprava Lukavac.

Istim povodom u GIKIL-u je sprovedena i akcija besplatnog mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi, za sve naše radnike.

Ovime se naše aktivnosti ne završavaju. Nastavljamo sa unapređenjem najvažnijih aspekata našeg rada i djelovanja kada su u pitanju sigurnost, zdravlje i zaštita na radu, kao i jačanje veza i saradnje sa lokalnom zajednicom.

Upućujemo veliko hvala organizaciji Crvenog krsta Lukavca na cjelokupnoj dosadašnjoj saradnji, a naročito mladim volonterima koji su svesrdnim i ozbiljnim pristupom akciji naš događaj i našu vježbu izdigli na ozbiljan nivo i ukazali nam koliko je važna timska saradnja, ali i uloga svake naše službe i svakog od nas pojedinačno.