Ruke prijateljstva: Zahvalnica za veliko srce GIKIL-a!

„Kao visoko društveno-odgovornoj kompaniji koja je svojim velikodušnim donacijama u više navrata pokazala da ima veliko srce“, riječi su posvete sa zahvalnice koju je, u ime svojih korisnika, našoj kompaniji dodijelilo Udruženje altruista „Ruke prijateljstva“ – Dječija javna kuhinja Lukavac.

Ne objavljujemo svaku zahvalnicu, iako ih primamo mnogo, ali nas je ova posebno ganula. Živimo u teškim vremenima, ali nastojimo pomoći svima kojima je naša pomoć zaista neophodna. Svojim radom i trudom nastojat ćemo da se tako i nastavi.

Hvala UARP “Dječija javna kuhinja Lukavac” na zahvalnici i još više na ogromnoj humanosti koju nesebično iskazujete prema najranjivijim kategorijama.