Donacijom GIKIL-a saniran laboratorij u Domu zdravlja Lukavac

Danas smo ozvaničili još jednu uspješnu priču i iskorak naše kompanije i menadžmenta u korist naše lokalne zajednice i svih naših građana.

Završen je projekat sanacije Službe za laboratorijsku dijagnostiku i biohemijsko-hematološki laboratorij u Domu zdravlja Lukavac. Opremljena je laboratorijska čekaonica, prijemni šalter, društvena soba te su sanirani glavni nedostaci u laboratorijskim i drugim prostorijama, čime je napravljena i nova funkcionalnija organizacija rada osoblja i prijema pacijenata.

Ovo će svakako pomoći i unapređenju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga građanima, imajući u vidu da u ovim prostorijama iz različitih potreba boravi oko 200 pacijenata dnevno, uključujući djecu i stariju populaciju, kao i onkološke pacijente.

Sretno s radom!